Innovativa vägglusspecialisten Nattaro Labs ökar expansionstakten och noterar sig

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss. Företaget har tagit in kompetens från Anticimex och Nomor för att öka expansionstakten i världen och gör en IPO på Spotlight. Vi har därför ställt några frågor till vd Carl-Johan Gustafson och hans nya kollegor.

Vad gör Nattaro Labs?

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva fä sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisat effektiv och längsiktigt hällbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig upptäckt och tillhandahälla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Vad är fördelen med er lösning? 

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för en växande världsmarknad. Vägglusangrepp orsakar fysiskt lidande för den drabbade individen men även väldigt stora kostnader i samband med sanering och hantering av angrepp. Till skillnad frän vanligt förekommande reaktiva vägglusprodukter som insektsgifter presenterar bolaget ett proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper säväl innan som efter vägglusproblem.

Till skillnad från traditionella metoder och bekämpningsmedel som används när angreppet är ett faktum, är Nattaros produkter bäde reaktiva och proaktiva.

Ni ska nu expandera till fler geografiska marknader och målgrupper, kan du berätta mer om den satsningen?

Fokus ligger pä Europa och Nordamerika som utgör cirka 72 % av den totala världsmarknaden för professionell skadedjurssanering. Europaregistering av Nattaro Safe hos ECHA (European Chemical Agency) beräknas öppna upp nya marknader i Europa redan under 2022. I USA har Bolaget päbörjat arbetet inför att investera i registrering av Nattaro Safe som en del i satsningen pä marknaden i Nordamerika. Mälsättningen är att fä Nattaro Safe godkänt av Environmental Protection Agency i USA under 2022. Bolaget investerar även i personal pä plats i USA för att etablera sig som en naturlig samarbetspartner pä saneringsbranschen i USA och Kanada.

För expansionen så har ni rekryterat Andreas Olsson och förstärkt styrelsen med Per Wernerson, vilken är deras bakgrund?

Under 2021 stärkte bolaget sin marknadskännedom och förståelse för skadedjursbranschen ytterligare genom rekrytering av Andreas Olsson. Olsson är ny VP Sales Nordamerika och var tidigare delägare och COO på Nomor. Andreas har dessutom lång bakgrund från hotell- och besöksnäringen. Bolaget har även rekryterat Per Wernerson som ny styrelseledamot. Wernerson är före detta regionchef och medlem i svenska ledningsgruppen för Anticimex med gedigen erfarenhet från försäljning och tillväxt i ledande roller.

Per, jag vill passa på att även ställa en fråga till dig också, varför valde du att engagera dig i Nattaro Labs?

Jag har under mina 20 år på Anticimex AB i ledande befattningar fått en ”kärlek” till branschen i den meningen att behovet av preventiva, miljövänliga och hållbara metoder behövs för att skapa sunda inomhusmiljöer, – och behovet är detsamma över hela världen oaktat språkbarriärer, konjunkturer och ekonomi. Nattaro Labs med sina innovativa patenterade produkter når i princip hela världsmarknaden. Jag kommer arbeta för en kraftig internationell expansion och skapa tillväxt genom partnerskap världen över. Bolaget är och kommer att bli en viktig partner till aktörer inom saneringsbranschen, besöksnäringen och fastighetsmarknaden.

Andreas, vill du tillägga något?

Vi jobbar med ett skadedjur som muterar och gör sig resistent mot kemiska metoder som således inte bör användas, och där alternativa metoder för att bli av med vägglössen såsom ånga, värme och kyla är effektiva men väldigt dyra och kortsiktiga då de inte lämnar något skydd bakom sig. Med Nattaro Safe tejpen får du en permanent saneringsmetod med naturmedlet kiselgur som ger ett effektivt skydd mot vägglöss. Med tejpen monterad på säng behöver du som privatperson eller hotellägare aldrig oroa dig för vägglusangrepp, höga kostnader för kortsiktiga saneringsmetoder, avstängda rum med utebliven intäkt, dåliga omdömen och arga kunder.

Ett annat exempel är Nattaro Scout, fällan med unikt doftbete som kan upptäcka vägglusangrepp på ett tidigt stadie. Enligt NPMA i USA 2018 så är 84 % av alla första besök gällande vägglöss något annat än vägglöss. Idag ringer en kund i Sverige till sitt försäkringsbolag för att anmäla att man blivit biten av något som man misstänker är vägglöss. Försäkringsbolaget skickar samtalet vidare till ett skadedjursbekämpningsbolag som i sin tur bokar upp en tid med tekniker för att komma ut och inspektera om det är vägglöss. Detta är ett tidskrävande och dyrt sätt att försöka få vetskap om det är vägglöss man har att göra och och bidrar till en massa utsläpp. Tänk dig i stället att ett kuvert skickas ut till kunden samma dag de ringer in innehållande två Nattaro Scout fällor att placeras enligt instruktion. Vid fångst tar kunden en bild som skickas via sms/email till skadedjursbekämpningsbolaget som kan konstatera om en sanering behövs eller inte.

Tillbaka till dig Carl-Johan, ni gör nu en noteringsemission på upp till 18 Mkr, vad ska kapitalet användas till?

Noteringsemissionen kommer innebära att vi bättre kan möta den efterfrägan som finns över hela världen. Kapitaltillskottet kommer möjliggöra investeringar i fortsatt internationell försäljningstillväxt, satsningar pä marknaden i USA samt ytterligare marknader för bolagets produkter. Fokus för bolagets internationalisering ligger pä marknaderna i Europa och Nordamerika, men förhandlingar pägär redan med aktörer i exempelvis Ryssland och Asien.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Nattaro Labs?

Nattaro har idag en robust patent- och produktportfölj som saknar jämförbara konkurrenter. Vär R&D-verksamhet är innovativ och tar sin utgängspunkt i vägglusens biologi samt kemiska ekologi. Vära produkter och lösningar med bevisad effekt har utvärderats bäde i labb och i fält. Ett kapitaltillskott skulle göra det möjligt för Nattaro att nä ut till nya geografiska marknader och nya mälgrupper med hela vär produktportfölj. Möjligheterna till spännande strategiska samarbeten är mänga och efterfrägan hög. Sammantaget gör detta att vi känner en stark framtidstro när vi nu noterar bolaget pä Spotlight.


Läs mer om Nattaro Labs noteringsemission.

Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.