Hoi Publishing har en intressant modell men värderingen i noteringserbjudandet är för högt

Hoi Publishing är ett bokförlag som nu noteras på NGM Nordic SME. Affärsvärlden anser att företaget har en intressant modell men att värderingen är för hög.

Hoi Publishing är ett bokförlag. I gruppen ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och dess danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Företaget gör nu en noteringsemission på 20 Mkr och noteras sedan på NGM Nordic SME den 8 juli. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Teckna ej

Affärsvärlden rekommenderar sina läsare att avstå. Man anser att det digitaliserade förlaget har en intressant modell men att värderingen är för hög.

”Trots att vi räknar med att bolaget växer snabbt och samtidigt uppvisar höga marginaler, i linje med Bonnier och Norstedts förlag, ser aktien dyr ut. Förslagsverksamhet är inte lätt och det gäller att ha förmågan, och kanske även turen, att hitta författare som lyckas generera storsäljare”


Läs även: Fyra framtida noteringar

Hoi Publishing AB

Hoi Publishing är ett bokförlag. I gruppen ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och dess danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Hoi Publishing AB hette tidigare Hoi Förlag AB.