Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoi Publishing AB

Hoi Publishing AB

Hoi Publishing AB
Drottninggatan 11 1tr
252 21 Helsingborg

Hemsida:

www.hoi.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoi Publishing är ett bokförlag. I gruppen ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och dess danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Hoi Publishing AB hette tidigare Hoi Förlag AB.

Teckningsperiod:

8 juni 2022 - 21 juni 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

29 juni 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

38 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Hoi Publishing noteras på NGM Nordic SME den 8 juli 2022.

Hoi har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 6,1 Mkr.

Uppdatering: Erbjudandet tecknades till 6,1 Mkr motsvarande 31 procent av erbjudandets totala volym. Bolaget tillförs 78 nya aktieägare.

Uppdaterat: 2022-06-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss