Hemcheck fortsätter att kommersialisera sina engångstest för blodprover

Hemcheck utvecklar ett antal olika och globalt unika CE-märkta engångstest anpassade för blodprover i sprutor eller vakuumrör. Nu gör man en företrädesemission för att fortsätta kommersialiseringen. Vi har därför ställt några frågor till vd Joen Averstad.

Kan du ge en kort beskrivning av Hemchecks verksamhet?

Hemcheck utvecklar och kommersialiserar ett antal olika och globalt unika CE-märkta engångstest anpassade för blodprover i sprutor eller vakuumrör. Tillsammans med en digital avläsare, kan de mycket snabbt och användarvänligt identifiera hemolyserade blodprover direkt vid blodprovstagningen. Hemolys innebär att de röda blodkropparna går sönder, och är den vanligaste orsaken globalt till att blodprov inte kan analyseras korrekt och därmed måste tas om. Det är även en markör för vissa akuta tillstånd. Hemchecks tester är mycket snabbare än de alternativ som finns på marknaden idag och det finns inga direkt konkurrerande tekniker. Genom att vårdpersonal med hjälp av Hemchecks produkter på några sekunder (istället för 1-2 h i akuta situationer om proverna skickas till sjukhuslaboratoriet) kan identifiera hemolyserade blodprover direkt vid patienten, bidrar detta till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader inom vårdsektorn.

Ni säljer både direkt och via ett nätverk av distributörer som ni har byggt upp, kan du berätta mer om det?

Över tid är planen och målet att sälja via distributörer i samtliga marknader och då ha en mindre men högt specialiserad och effektiv intern organisation. Vid lanseringen av de första produkterna ville vi själva ansvara för försäljningen och vara nära kunderna. Nu är vi förbi det och har påbörjat en resa där vi har byggt upp en distributörsbas som täcker 15 länder, och fler ska läggas till. I en övergångsperiod säljer vi därför både direkt och via distributörer.

Är produkterna CE-märkta?

Ja, samtliga produkter är CE-märkta och kan säljas på den europeiska marknaden och i andra länder där CE-märket godkänns. Stora resurser har lagts ned på att utveckla produkterna och ta dem igenom CE-märkningsprocessen. Det finns även ett nytt regelverk, IVDR, som gäller från den 26 maj 2022 som ställer högre krav på de produkter som släpps ut till marknaden. Hemchecks produkter är godkända enligt detta regelverk.

Har ni några patent?

Ja, vi har flera olika godkända patent i vår portfölj samt även pågående patentansökningar  som riktar in sig på att skydda den viktigaste delen av vår teknik, vilket är att vi väldigt snabbt kan separera fram plasma eller serum från helblod. Patenten som är godkända gäller under lång tid i Europa och USA.

Ni gör nu en företrädesemission på 15,4 Mkr, vad ska ni använda det kapitalet till?

Framför allt kommer emissionen användas till att finansiera fortsatt drift och kommersialisering av våra produkter. Vi har haft en positiv trend under våren med flera nya kunder som vi vill bygga vidare ifrån. I tillägg vill vi satsa mer på utökade försäljnings- och affärsutvecklingsaktiviteter för att utvärdera och etablera strategiska samarbeten med större aktörer på marknaden, men även viss produkt- och produktionsutveckling. Vi kommer även genomföra vissa kostnadsbesparingar inom tex administration, då bolagets prioritet är kommersialisering.

Var ser du framför dig att Hemcheck är om ett år?

Målsättningen är att etablera fler distributörsavtal som täcker större delen av våra marknader. Vi har även ett strategiskt samarbete på plats med en större aktör, tex en OEM som kan ha nytta av våra produkter och teknik. Vi bör även ha fått till ett par större referenskunder på de stora europeiska marknaderna. Detta skulle göra att försäljningen är mer regelbunden och klart högre än idag, vilket innebär att Hemcheck blivit ett mer etablerat företag. 

Avslutningsvis, vad vill du säga till dem som funderar på att investera i Hemcheck?

Hemcheck är i en väldigt intressant position just nu, där mycket arbete är genomfört för att skapa produktkännedom och validera produkterna på den europeiska marknaden. Detta samtidigt som vi får fler och fler kunder, har nyligen utökat produktportföljen och samhället börjat öppna upp efter pandemin. Teckningskursen är satt med stor rabatt för att göra det attraktivt att teckna nya aktier, så jag hoppas många tycker att det är en intressant investering!

Läs mer om Hemchecks företrädesemission

Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist. Bio Vitos Pharma AB hette tidigare Hemcheck Sweden AB.