Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemcheck Sweden AB

Hemcheck Sweden AB

Hemcheck Sweden AB
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad

Hemsida:

hemcheck.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hemcheck har utvecklat en patenterad lösning som säkerställer att hemolys upptäcks direkt i samband att blodprov tas.

Teckningsperiod:

8 juni 2022 - 22 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,4 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2022

Värdering:

9,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 8:5. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Hemcheck har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 8,8 procent av emissionslikviden, samt garantiåtaganden från kvalificerade investerare om cirka 1,7 MSEK, vilket säkerställer emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 20 procent.

Uppdaterat: 2022-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss