Hela ProstaLunds ledning avgår trots välfylld kassa

I måndags meddelade ProstaLund att tre av fyra personer ur ledningsgruppen har valt att avgå, idag anslöt sig VD. Därmed har hela ledningsgruppen avgått.

I måndags meddelade ProstaLund att tre av fyra personer ur ledningsgruppen har valt att avgå på egen begäran. Det var Göran Dybner (VP Sales & Marketing), Anette Israelsson (QA/RA Director) och Erika Carlsson (COO). Idag kom nästa avhopp, i form av Johan Wennerholm som är VD för bolaget. Därmed har hela ledningsgruppen avgått.

Bakgrunden till ledningsgruppens besked i måndags uppgavs vara att samarbetet och styrningen på strategisk nivå med delar av styrelsen inte fungerar tillfredsställande enligt gruppen. Att VD nu avgår uppges bero på att han inte ser att han har förutsättningarna att driva bolaget utan den kompetens som ledningsgruppen besitter.

ProstaLunds ordförande Lars Johansson säger ”Först och främst vill jag tacka Johan för hans insatser i ProstaLund. Det är ytterst beklagligt att vi har kommit till den här situationen. Det måste finnas ett förtroende mellan ledning och styrelse och parterna måste jobba åt samma håll. Finns inte det är det bättre att skilja på sig för bolagets bästa. Styrelsen är fast besluten att fokusera på produktportföljens kommersiella potential. Jag och styrelsen har ett digert arbete framför oss. Jag förstår om personer med intresse och ägande i ProstaLund blir bekymrade över den här situationen, jag kan bara säga att jag och styrelsen kommer göra allt som står i vår makt för att kapitalisera bolagets möjligheter.”

ProstaLund har en välfylld kassa

Vanligtvis uppstår så här stora interna konflikter i mindre bolag då kassan börjar ta slut. Men den situationen befinner sig inte ProstaLund i, bolaget hade den 30 juni 34,4 miljoner kronor i kassan efter att ha gjort en nyemission under kvartalet.

Uppdatering: Öppnas det för en lösning?

Något senare under onsdagen meddelade ProstaLunds-styrelseledamoten Mats Alyhr att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Det skulle kunna öppna dörren för att hela eller delar av ledningen kommer tillbaka.

Mats Alyhr säger ”Oenigheten mellan mig och avgående VD är ett faktum. Mitt förtroende för den avgående ledningsgruppen och deras kompetens kvarstår. Om min avgång kan hjälpa bolaget att utvecklas i rätt riktning tänker jag absolut inte stå i vägen. Det är viktigt för mig att nuvarande styrelse får alla förutsättningar att driva bolaget kommersiellt framåt. Jag kommer fortsatt att vara storägare och stötta bolaget och jag känner mig trygg med min investering. Jag har fullt förtroende för styrelsen och att de kommer driva bolaget i rätt riktning.”

Uppdatering: Styrelseordförande och större aktieägare polisanmäld för olovlig avlyssning

Lördagen den 16 september meddelade ProstaLund att det har kommit till bolagets kännedom att en eller flera ledningspersoner har gjort en polisanmälan mot bland annat styrelseordföranden Lars Johansson och den avgående styrelseledamoten, tillika större aktieägaren, Mats Alyhr.

”Styrelsen känner inte till hela innehållet i polisanmälan men har förstått att den avser olovlig avlyssning. Styrelsen misstänker att den utgör en del av en pågående motsättning mellan bolagets styrelse och ledningsgrupp. Processen för rekrytering av en ny ledningsgrupp fortsätter som tidigare aviserats.

Styrelsen för ProstaLund inväntar den vidare utredningen, kommer vara polismyndigheten behjälplig och har därför vid detta tillfälle inga ytterligare kommentarer.”

Uppdatering: Måndag fylld av formella drag

Måndag den 18 september inleddes med en hemställan om extrastämma, från Mats Alyhr, den enskilt största ägaren med 19,7 procent av aktierna. Temat för stämman är en ny styrelse, där Alyhr ska återkomma med förslag senast på stämman. Han säger vidare

”För att skapa bästa tänkbara möjligheter för en styrelse att ta ProstaLund till nästa nivå begär jag, i egenskap av största enskilda aktieägare, en extra bolagsstämma. Jag valde under föregående vecka att avgå ur styrelsen i ett försök att skapa arbetsro efter att en historiskt outredd konflikt överskuggat ambitionen styrelsen har att arbeta framåt. De senaste dagarnas händelseutveckling internt inom bolagets ledning visar däremot att ledningen inte delar den strävan att ha bolagets bästa, och därmed aktieägarnas intresse, för ögonen. ProstaLund är ett bolag med stor potential, med produkter som kan komma ännu fler behövande patienter till del, minska patientlidande och också spara samhällskostnader. Det är ett högre syfte jag önskar skulle väga tyngre än interna konflikter. Jag ser fram emot att möta övriga ägare på en extra stämma för att fatta beslut om en solid framtid för ProstaLund.”

Det följdes några timmar senare upp av att styrelsen arbetsbefriar VD Johan Wennerholm, som tidigare sagt att han ska avgå. Styrelsen tillsätter samtidigt, Micael Karlsson, från advokatfirman Delphi, som tillförordnad VD till dess att en långsiktig interims-, och senare permanent, lösning finns på plats.

På kvällen kom sedan nästa hemställan om extrastämma, denna gång från en aktieägargrupp med ett innehav motsvarande 15,8 procent. Även denna hemställan gäller nyval av styrelse.

ProstaLund AB

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).