Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

1 juni 2023 - 20 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2023

Värdering:

100 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 37,1 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 14,8 MSEK.

Uppdatering: Prostalunds företrädesemission tecknades till 84,8 %.

Uppdaterat: 2023-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss