Heidi Wik ny vd för noteringsaktuella Tessin

Heidi Wik har rekryterats till vd för Tessin som inom de närmaste månaderna ska noteras på First North.

Jonas Björkman som är nuvarande vd och grundare får en ny roll som affärsutvecklingschef med fokus på relationer med institutionella investerare.

Läs mer om Tessins börsnotering.

Tessin Nordic AB

Tessin är en crowdfunding-plattform där investerare kan låna ut pengar till fastighetsprojekt.