Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Tessin Nordic AB
Tessin Nordic AB

Tessin Nordic AB
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

Hemsida:

tessin.com

Verksamhet:

Tessin är en crowdfunding-plattform där investerare kan låna ut pengar till fastighetsprojekt.

Ägare:

Uppdatering: NFT Ventures 28 %, Cantaloupe 6 %, Ilija Batljan 5 %.

Stronghold Invest AB och NFT Ventures AB är större investerare.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Första kvartalet 2021

Värdering:

312 Mkr post money vid nyemissionen på 13 Mkr i juni 2019.

Övrigt:

Börsbullen skriver i början av juli 2019 att Tessin ska notera sig på First North under första halvåret 2020. Någon gång i början av juli 2019 stängde man även en nyemission på drygt 13 Mkr som var riktad till delar av Tessin-medlemmarna, till en värdering på 298,9 Mkr pre-money.

"Vi kommer fortsätta växa genom att bland annat expandera internationellt med en lansering i Finland. Samtidigt kommer vi att inom ramen för Tessin Fonder etablera en fond på motsvarande 1 miljard SEK som riktar sig mot institutionella placerare, och genom externa partners, en fond riktad mot privatpersoner med ett mål om 800 MSEK i kapital det första året. Fonderna kommer tillföra stora kapitalflöden till plattformen och möjliggöra snabbare tillväxt i utlåning till större projekt än tidigare."

Uppdatering: I början av november 2020 skrev Tessin att de planerar för en notering på First North under första kvartalet 2021.

Uppdatering: I slutet av januari 2021 skrev Breakit att Heidi Wik tar över vd-rollen. Jonas Björkman som är nuvarande vd och grundare får en ny roll som affärsutvecklingschef med fokus på relationer med institutionella investerare.

Uppdatering: I mitten av mars 2021 meddelade First North-noterade Effnetplattformen AB att de gör ett omvänt förvärv av Tessin Nordic AB.

Effnetplattformens nuvarande verksamhet kommer att delas ut till Effnetplattformens aktieägare, genom en utdelning av aktierna i Effnetplattformens helägda dotterbolag Effnetplattformen Holding AB.

En kassa på 10 Mkr kommer att lämnas i skalet och således tillföras Tessins verksamhet. 6 Mkr kommer att tillföras dotterbolaget Effnetplattformen Holding AB som knoppas av.

Efter transaktionen kommer Effnetplattformen ABs nuvarande aktieägare att äga 10,5 % av det nya bolaget. Dessutom kommer Effnetplattformen Holding AB att förvärva en andel om ca 2 procent genom en nyemission.

Uppdatering: I början av april 2021 skriver Breakit att ägandet i Tessin förändras. Ilija Batljan köper 5 % och Sinch-grundarna via Cantaloupe 6 %. Den befintliga ägaren NFT Ventures ökar med 6 % till 28 %. Säljare är den tidigare huvudägaren Stronghold Invest.

Breakit skrev vidare att Tessin gör en riktad emission på 38 Mkr där 45 % redan är tecknad. Investerarna är Cantaloupe, Stronghold Invest och Hans Runesten (huvudägare i Effnetplattformen och ledamot i SBB).

Uppdaterat: 2021-04-07

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss