Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

16 september 2022 - 30 september 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,4 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr per unit / 0,06 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 september 2022

Värdering:

52,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO9.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 57,24 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 30 MSEK.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,08 SEK. Teckningsoptioner av serie TO9 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 18 januari 2023 till och med den 31 januari 2023.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till totalt 57,2 procent där cirka 16,4 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 1,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 39,7 procent tecknades av emissionsgaranter.

Uppdaterat: 2022-10-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss