FSport är sportspels- och mediabolaget som växer med egna plattformar och partnerskap

FSport är ett framåtlutat spelbolag med affiliate-verksamhet och egenutvecklad plattform med svensk spellicens. Växer på den licensierade marknaden i Sverige och USA. FSport gör nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till VD Staffan Lindgren.

Kan du beskriva vad FSport gör för något?

Vi är ett framåtlutat spelbolag med affiliate-verksamhet och egenutvecklad plattform med svensk spellicens. Vi erbjuder sportspel som Daily Fantasy Sport och Poolspel på fsport.se och levererar speltrafik till operatörer i Sverige och USA genom sajterna 1X2.se, Trav.se och Hockeystakes.com.

Ni driver alltså inte bara tjänster utan ni har även egna tekniska plattformar för spel och media?

Det stämmer, vi har utvecklat våra egna plattformar både för spel och affiliate-verksamheten. Skalbarheten i dessa plattformar är en av våra tydliga styrkor framåt. Som ett exempel kan nämnas utveckling av ett säsongsspel för fotbolls-VM, som kan enkelt skalas för framtida mästerskap. Plattformsuppdateringen stärker vår infrastruktur och erbjuder en modern spelplattform för Daily Fantasy Sports åt spel- och mediaoperatörer.

Medieverksamheten inom FSport utgörs av spelportalerna 1X2.se, Trav.se och HockeyStakes.com, som erbjuder prestationsbaserad affiliatemarknadsföring till licensierade speloperatörer på den svenska och amerikanska marknaden via vår egenutvecklade plattform. 

I Sverige har ni en betydande mediaverksamhet, driver er egna licensierade spelverksamhet och har tagit den nya spelformen PoolX till Sverige, drar de olika verksamheterna varandra?

I våra egna kanaler har framförallt 1X2.se byggt upp ett enormt starkt renommé bland svenska betting-entusiaster och intresserade av Live-sport generellt. Och vi ser redan ett tydligt dubbelriktat flöde mellan användarna och plattformarna. Via Trav.se når vi de dedikerade trav-spelarna och via nystartade Hockeystakes.com når vi djupt in i den amerikanska marknaden för sportbetting. 

Du nämner att ni nyligen etablerat er i USA med HockeyStakes.com, är det början på en bredare expansion i Nordamerika?

Ja, vi utökar vår satsning på nya marknader genom etablering i USA, där tillstånd att bedriva affiliateverksamhet i delstaten New Jersey beviljades under 2022. Detta är ett viktigt steg i vår expansionsstrategi att verka nära licensierade marknader, där vår första position utgår från New Jersey, en av de absolut ledande delstaterna i den snabbt växande reglerade amerikanska spelmarknaden.

Vad ska ni använda kapitalet från företrädesemissionen till?

Förutsatt att erbjudandet fulltecknas kommer den totala emissionslikviden uppgå till cirka 7,5 MSEK. FSport har förutom sina egna Fantasy-produkter även PoolX som erbjudande till våra slutkunder. PoolX är den första produkten vi tagit in från en extern leverantör. Vår ambition är att hitta ytterligare kompletterande spelprodukter från externa leverantör i syfte att stärka vårt erbjudande och konkurrenskraft. I samband med detta behöver vi bredda vår marknadsföring och försäljningskapacitet ytterligare. Förutom ett bredare produktsortiment så har bolaget under 2023 sökt nya strategiska samarbeten med andra spel och mediaaktörer, för att utveckla dessa samarbeten kommer vi att behöva förstärka vår organisation ytterligare inom media. 

Sammanfattningsvis kan man säga att kapitalet skall gå till:

  • Marknadsföring av spelprodukter.

  • Expansion av bolagets distribution och kommersiella räckvidd genom spelportaler, på befintliga och nya marknader.

  • Stärka organisation med marknad- och teknikutveckling.

  • Licensiering och certifiering av egen plattform.

Avslutningsvis, vad vill du säga till dem som funderar på att investera i FSport?

Vi på FSport ser oss ha en unik marknadspositionen då vi både har spelverksamhet och medieverksamhet inom trav, fotboll och ishockey. Den globala spelmarknaden har en ökande efterfrågan för medie- och speltjänster. Vår position ger oss möjlighet att skaffa nya slutkunder till en betydligt lägre kostnad än våra konkurrenter. Vår bredd inom media där vi täcker tre stora sporter gör oss till en global mediapartner där vår spetskompetens inom redaktionellt innehåll gör oss till en attraktiv samarbetspartner. 

Företrädesemissionen genomförs för att fortsätta FSports drift och utveckling samt uppnåendet av övergripande mål. Dessa mål innefattar bland annat marknadsetablering av ytterligare kompletterande spelerbjudande till våra Fantasy-produkter och PoolX på den svenska marknaden, utveckling av de svenska spelmedieportalerna och fortsatt internationell expansion, både via egna tjänster och strategiska samarbeten. FSport verkar efter en strategisk inriktning som fokuserar på att öka aktiviteterna både i Sverige för våra spelprodukter och på den internationella marknaden för vårt mediaerbjudande. Som aktieägare deltar du i vår tillväxtresa. Innovation inom sportspel, medier och marknadsexpansion ger långsiktig värdeökning för aktieägare. 

Hoppas ni vill vara med.

Läs mer om FSports företrädesemission

FSport AB

FSport är en utvecklare och operatör av interaktiva fantasytävlingar som baseras på verkliga händelser där man förutspår framtiden. Denna typ av spel när det gäller sport kallas för daily fantasy sport.