Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Plexian AB
Plexian AB

Plexian AB
Djäknegatan 31
211 35 Malmö

Hemsida:

www.plexian.se

Verksamhet:

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.

Ägare:

Uppdatering: Ledningsgruppen och grundaren Sami Sulieman ca 80 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

2020

Värdering:

Uppdatering: I slutet av oktober/början av november 2019 ska Plexian göra en kvittningsemission på 5,7 Mkr till 260 kr per aktie, vilket är samma aktiepris som vid emissionen innan.

Uppdatering: 62 Mkr pre-money och 64,85 Mkr post money vid emissionen under november 2017.

8 Mkr pre-money vid en emission i maj 2017.

Övrigt:

Plexian gjorde en nyemission under november 2017 och meddelade då att man ska notera sig på NGM under andra kvartalet 2018.

Uppdatering: Tidsplanen för notering på NGM Nordic-MTF har justerats till andra halvåret 2018.

Uppdatering: I början av december 2018 har inga formella beslut tagits rörande en notering, i slutet av november nämner dock bolaget en kommande notering.

Uppdatering: I slutet av oktober/början av november 2019 gör Plexian en kvittningsemission.

Uppdatering: Den 24 januari 2020 ska man på en extra bolagsstämma ta beslut om att göra en split där 1 aktie blir 15. Vidare ska man bemyndiga styrelsen att göra olika former av emissioner.

Uppdatering: I mitten av januari 2020 skriver Di Digital att Plexian ska notera sig vilket bolaget även bekräftar. Bolaget gör nu en konvertibelemission på 15 Mkr som vid noteringen kan konverteras med rabatt mot IPO-kursen, då bolaget ska ta in ytterligare 20 Mkr. Noteringen är planerad att ske i april 2020 på Spotlight.

Uppdatering: I mitten av februari 2020 meddelade Plexian att Hans Pihl, tidigare VD i Deloitte AB, valts in som Ordförande och verksamhetsutvecklaren Cecilia Wallersköld som ledamot. Man skriver även att Sven Estwall valdes in i styrelsen under föregående år.

Uppdatering: I slutet av februari 2020 verkar bolaget redan ha hunnit tänka om kring tidsplanen för sin notering för då pratar man om under 2020.

Uppdatering: Plexians stora lansering skulle vara att under våren 2020 byta ut Fitness24Sevens 300 000 befintliga medlemskort till Plexian-kort med Visa-funktion. När vi hör efter med folk i slutet av juli 2020 så verkar ingen ha fått något sådant kort.

Uppdaterat: 2020-07-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss