En ström av beställningar till noteringskandidaten

Swemet står inför en notering och gör en nyemission för att öka tempot och ta del av marknaden när 280 miljoner elmätare i Europa ska bytas ut till den nya uppkopplade smarta generationen.

Swemet är företaget som levererar produkter, tjänster och system för den nya generationens smarta elnät. År 2020 ska 280 miljoner elmätare i EU vara ubytta till den nya generationen, en marknad värd omkring 300 miljarder kronor. Swemet gör därför en nyemission inför kommande notering på NGM Nordic-MTF för att öka försäljningstempot.

Det strömmar dock redan löpande in beställningar på både tjänster och produkter. Nu senast kom en beställning från ett svenskt telekomföretag på 0,6 Mkr gällande Swemets instrument för felsökning i nät, som de ska använda i Estland.

”Vi ser med tillfredsställelse att allt fler nätbolag vänder sig till oss för att ta del av Swemets erfarenheter och metoder, där handinstrumentet får anses vara nyckelverktyget. Metoderna erbjuds till kunder genom utbildning och praktisk tillämpning i fält, vilket är en tjänst som efterfrågas alltmer ute i Europa i takt med att utrullningarna tar fart”, kommenterar Swemets VD Jan Axelsson.

Ett par veckor innan det kom en beställning från Energie Steiermark i Österrike, ett land där Swemet arbetat intensivt med att etablera sig inför de omfattande investeringar som ska göras i landet för att byta ut landets elmätare. Denna beställningar gällde utbildning i syfte att förbereda personalen.

”Har man rätt kunskap från början, innan de stora mätarprojekten drar igång, behöver energibolagen i Österrike inte göra samma misstag som gjordes i Sverige. Det blir signifikant mycket enklare om rätt saker görs från början”, kommenterar Andreas Rydbäck, support- och servicechef på Swemet.

Det strömmar in beställningar av dessa typer till Swemet, vilket utgör en bas i bolaget. Det stora som bolaget dock byggt upp sin verksamhet för är dock utrullningen av den nya generationens smarta elmätare som enligt EU-direktiv måste vara på plats senast år 2020, investeringar som nu börjar rulla igång runt om i Europa.

Uppdatering: Några timmar efter att vi publicerat denna artikel kom ett pressmeddelande från bolaget om nästa order. Bolaget skriver:

Swemet AB (publ) (”Swemet” eller ”Bolaget”) har erhållit en ny systemorder på G3-PLC-system till ett värde om sammanlagt cirka 0,6 MSEK. Ordern är från ett mindre svenskt nätbolag med 24 000 nätkunder. Tillsammans med två tidigare systemorders har Swemet i dagsläget tre kunder med ett sammanlagt ordervärde om cirka 1,3 MSEK som tillsammans har 52 000 nätkunder. -”Reinvesteringsbehovet av system hos dessa kunder bedöms överstiga sex miljoner kronor årligen som Swemet bedöms ha en signifikant möjlighet att få ta del av”, kommenterar Swemets VD Jan Axelsson. G3-PLC är benämningen på den nya generationen av kommunikationsteknik inom elnätet för Smarta Elmätare.

G3-PLC är av internationell standard och är framtagen på initiativ av det franska nätbolaget Électricité Réseau Distribution France (”ERDF”) vilket är världens största nätbolag. G3-PLC möter nya krav på bland annat hastighet och informationsöverföring som ställs på den nya generationens mätarsystem.

Fram till 2009 var samtliga elmätare i Sverige utbytta men i och med att utbytesprocessen påbörjades långt innan 2009 behöver samtliga elmätare ersättas på nytt. Uppkomsten till detta är delvis åldersskäl då nya funktionskrav som timvärden och kvalitetskontroll tillkommit löpande och därmed ställer krav på nya tekniska lösningar.

-”Vi hoppas på ytterligare fyra till fem orders av samma typ under resten av 2015. Det är med glädje vi ser att Swemets teknik är i framkant då vi kan möta kraven och efterfrågan på nya tekniska lösningar”, avslutar Swemets VD Jan Axelsson.

Swemet genomför just nu en nyemission av aktier (”Erbjudandet”) om cirka 11,0 MSEK riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget inför en listning på NGM Nordic MTF. Erbjudandet omfattar maximalt 4 888 889 aktier som erbjuds till kursen 2,25 SEK per aktie. Teckningsperioden i Erbjudandet pågår fram till fredagen den 3 juli 2015 och planerad första dag för handel på NGM Nordic MTF är den 21 juli 2015.

Se även: Intervju med Swemets VD gjord av Aktiespararna

Swemet AB

Swemet säljer produkter och bygger system åt elnätsbolag i Europa baserat på bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät, en del av den stora Internet of Things-utvecklingen.