Brutet teckningsåtagande i Kiliaros företrädesemission

Bruten penna

Kiliaro har gjort en företrädesemission där huvudägaren First Venture åtagit sig att teckna drygt 30 procent. Åtagandet har dock brutits, tecknade enbart 9,3 procent av emissionen som i övrigt förblev otecknad.

Kiliaro har precis avslutat en företrädesemission där företaget önskade få in 5,27 miljoner kronor. Det fanns dock inget intresse att teckna. Huvudägaren First Venture tecknade 9,3 procent av emissionen som totalt blev tecknad till 9,4 procent. Det allvarliga är dock att Kiliaro kommunicerat att First Venture skulle teckna sin pro-rata-andel av emission vilket är drygt 30 procent.

Nyemissioner.se har varit i kontakt med Kiliaro som svarar att åtagandet var 30 % av bolagets pro-rata-andel, dvs 30 procent av 30,9 procent. Men det är inte vad bolaget kommunicerade. Nedan är från memorandum och pressmeddelande.

”Följande befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet:
First venture motsvarande pro rata cirka 30% av emissionsstorleken.”

”First Venture Sweden AB, Bolagets största aktieägare, som innehar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel.”

Det är svårt att tro att First Venture som är professionella investerare eller Kiliaro för den delen skulle missa ett sådant fel.

Kiliaro AB

Kiliaro erbjuder tjänster kring bilder tagna med mobilen. Användare kan lagra och dela bilder, samt få dem utskrivna på olika produkter. Bolagets huvudsakliga marknad är Turkiet.