Nyemission i

Kiliaro AB

Kiliaro erbjuder tjänster kring bilder tagna med mobilen. Användare kan lagra och dela bilder, samt få dem utskrivna på olika produkter. Bolagets huvudsakliga marknad är Turkiet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare får en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

First Venture Sweden AB, bolagets största aktieägare, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras pro rata-andel uppgående till cirka 30 procent av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kiliaro AB hittades