Bra att köpa Troax-aktier inför börsnoteringen

En börsnotering av Troax står för dörren och inför det säljer ägaren aktier. Den första analysen har kommit och rekommendationen är tydlig, teckna.

Troax står inför en börsnotering av sina aktier på Nasdaq Stockholm den 27 mars. Företaget gör ingen nyemission, utan i stället säljer ägaren aktier där investerare kan teckna sig fram till och med den 25 mars, där priset blir inom intervallet 62-66 kr.

Företagets verksamhet är inte direkt sexig, men allt kan ju inte vara spel och revolutionerande IT. Så här beskriver Troax sin verksamhet

“Troax affärsidé är att utveckla innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer. Vi är världsledande på att lösa detta med system av nätpaneler av stål, som är basen för våra tre verksamhetsområden:

• Maskinskydd och maskinsäkerhet.
• Materialhantering och logistik.
• Förråd och egendomsskydd.”

Hur ska en investerare då agera?

Börspodden: Teckna

Börspodden lyfter fram att bolaget växt med i snitt 10 % under åren 2010-2014 med ett EBITA på 15-18 %. P/E-talet ligger på omkring 15-16 beroende på var i intervallet erbjudandet prissätts. Inför noteringen köper investmentbolaget Latour 30 % och investmentbolaget Svoldor 10 %. Börspodden anser att det är ett väldigt intressant bolag, investeraren Latour är duktiga och värderingen rimlig. Enda saken som är negativ är den relativt höga skuldsättningen. Rekommendationen blir en klar och tydlig Teckna. Börspodden anser att aktien kan stiga 20 %, efter det får man utvärdera om man ska sälja eller inte.

Läs om fler börsnoteringar

Träffa företagen som ska notera sig

 

Troax Group AB

Troax tillverkar nätpaneler av stål.