Augmented reality, marknadsplats, omsorg och läkemedel gör nyemission

XMReality, Bidnord, Ambea och Isofol Medical är aktuella med nyemissioner, tre av dem står inför en notering.

XMReality – Ska vara marknadsledare inom remote guidance och revolutionera kunskapsdelning genom augmented reality. Ett av de hetare bolagen som just nu gör en nyemission, på 60 Mkr med sista teckningsdag den 4 april. Noteras på First North den 26 april.

Bidnord – En marknadsplats för att köpa och sälja tjänster via budgivning, där man tagit konceptet betydligt längre för att så långt det går få bort trösklar, krångel och risker som traditionellt sett finns med att köpa och sälja tjänster. Siktet inställt på en notering under senare delen av 2018. Gör just nu en nyemission på 6 Mkr med sista teckningsdag den 28 mars.

Ambea – Ett nordiskt omsorgsföretag. Företagsgruppen erbjuder boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Gör nu en nyemission på 200 Mkr, samt att ägare säljer aktier för 2 091 Mkr, inför börsnoteringen den 31 mars. Sista teckningsdag den 29 mars.

Isofol Medical – Äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin vid cancerbehandling. Gör nu en nyemission på 473 Mkr inför sin notering på First North den 4 april. Sista teckningsdag är den 31 mars.

Läs även: Snabbt växande försäljning för en aktivare vardag

Gigger AB

Gigger har en plattform för frilans-, konsult- och andra verksamheter med många timanställda, exempelvis inom hotell-och restaurangnäringen. Gigger AB hette tidigare Bidnord AB.