Arrow Lake använder ozon för att rena vatten, luft och livsmedel

Arrow Lake är ett företag som utvecklar och säljer lösningar som använder ozon för att rena vatten, luft och livsmedel utan kemikalier.

Arrow Lake är ett företag som utvecklar och säljer lösningar som använder ozon för att rena vatten, luft och livsmedel utan kemikalier. Bolaget har en notering i planerna. Här blir VD Fredrik Bernshed intervjuad om verksamheten.

Fredrik Bernshed, VD för Arrow Lake, blir intervjuad om verksamheten.

Arrow Lake AB

Arrow Lake utvecklar och säljer lösningar med effektiv ozonteknologi för att förbättra vatten- och luftrening.