Börsnotering av

Arrow Lake AB

Arrow Lake utvecklar och säljer lösningar med effektiv ozonteknologi för att förbättra vatten- och luftrening.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

JeGol Group AB, Claes Gustafssoon, Arash Golshenas, Martin Belohorka

Värdering

77,8 Mkr efter att bolaget tagit in 9,8 Mkr till 11 kr per aktie i oktober 2023.

Mer information

I september 2023 utsågs Fredrik Bernshed till ny VD på Arrow Lake och i samband med det togs en möjlig börsnotering upp. I början av februari 2024 presenterade sig företaget för allmänheten via Västra Hamnen Corporate Finance, vilket bör betyda att det är den firman Arrow Lake har valt som rådgivare för en notering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner