Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Storskogen Industrier AB

Storskogen Industrier AB

Storskogen Industrier AB
Blasieholmsgatan 7
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.storskogen.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Storskogen är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, primärt i Sverige.

Teckningsperiod:

28 september 2021 - 5 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

6000 Mkr + 2010 Mkr (+ 7 399 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

38,50 kr

Likviddag:

8 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

56,4 Mdkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten är i detta fall kunder hos Carnegie, Nordnet och Avanza.

Post:

50 aktier, minimum 250 aktier.

Övrigt:

Storskogen noteras på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2021.

AMF, fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Cliens Kapitalförvaltning, Daniel Kaplan, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Lannebo Fonder, Nordea Investment Management, ODIN Fonder, Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt och Skandia Fonder AB på uppdrag av investeringsfonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan Fonder har åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 11 050 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss