Alligo kan bli ett riktigt vilddjur till serieförvärvare

Dagens industri ger en köprekommendation till Alligo-aktien och skriver att företaget kan bli ett riktigt vilddjur till serieförvärvare.

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Dagens organisation kom till när Momentum Group år 2020 köpte upp Swedol. Det gemensamma företaget bytte sedan namn till Alligo.

Dagens industri ger nu en köprekommendation till aktien till en medelrisk.

“Di tar ett grepp om en omaka fusion där den starke ska lyfta den svage upp i sadeln. Förvandlingen är redan i gång och bolaget har potential till att bli ett riktigt vilddjur till serieförvärvare. Den låga värderingen – med chans till högre – lockar.”

Tidningens analytiker framhåller att branschen för industrihandlare är attraktiv. Den är bland annat kapitalsnål. Vidare har branschen ett prissättningssystem som ger kundlojalitet, minskar den direkta konkurrensen och gör det möjligt att föra vidare prishöjningar från leverantörer. Behovet av rådgivning och personliga kontakter gör även att det är svårt för uppstickare att via e-handel ta marknadsandelar.


Läs även: Tobii är en aktie som kan mångdubblas

Alligo AB

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Verksamheten bildades 2020, genom sammanslagningen av Swedol och TOOLS. Alligo AB hette tidigare Momentum Group AB.