Börsnotering av

NanoEcho AB

NanoEcho erbjuder en ben bildgivande teknik som syftar till att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: MTT Capital AB (dotterbolag till Cardeon AB)

Uppdatering: 26 november 2021; Ålandsbanken i ägares ställe 17,73 %, Nordnet Pensionsförsäkring AB 10,13 %, Quiq Distribution Holding AB 5,54 %, MK Capital Invest AB 4,79 %, Virtway Invest AB 4,71 %, Masoud Khayyami 3,74 %, Tomas Jansson 3,33 %, Cloudo AB 2,60 %, Kogai Invest AB 1,96 %, Maxistans AB 1,83 %, Övriga 43,64 %.

Cardeon Futuring Finance AB 37,09 %, Ålandsbanken i Ägares Ställe 17,01 %, Nordnet Pensionsförsäkring AB 7,88 %, Masoud Khayyami 3,73 %, SEB Emissioner 2,77 %, Quick Distribution Holding AB 2,22 %, MK Capital Invest AB 1,96 %, Kogai Invest AB 1,96 %, Cloudo Ab 1,4 %, Övriga 20,43 %.

Värdering

Uppdatering: 45,1 Mkr pre-money och 71,4 Mkr post money om emissionen i februari-mars 2023 fulltecknas.

Mer information

NanoEcho tog i början av november 2020 in 34,1 Mkr i en nyemission och hade sedan tidigare 13 Mkr i kassan. Bolaget meddelade i samband med detta att de planerar för en notering.

Uppdatering: I mitten av januari 2021 meddelade NanoEcho att de ska notera sig inom de närmaste månaderna och då göra en IPO på ca 15 Mkr.

Uppdatering: Det är på First North som NanoEcho ska noteras, med G&W Fondkommission som certified advisor.

Uppdatering: Teckningsperioden för noteringsemissionen är planerad till 26 februari - 12 mars 2021 där 70 % av emissionen på 15 Mkr är planerad att säkerställas på förhand.

Uppdatering: Det verkar som att noteringsemissionen har skjutits fram.

Uppdatering: I mitten av mars 2021 skrev NanoEcho att planeringen inför marknadsnoteringen är i full gång och att den är planerad till andra kvartalet 2021.

Uppdatering: I början av april 2021 har tidsplanen från mitten av mars 2021 skrotats. Nu är planen att noteras i samband med de kliniska studierna. Bolaget skriver dock samtidigt att man ännu inte har kunnat inleda de pre-kliniska studierna.

Uppdatering: Den sista november 2021 meddelade NanoEcho att Cardeon AB har avyttrat sitt innehav. De flesta aktierna har sålts men en mindre andel har även avyttrats genom en pågående utskiftning till Cardeons aktieägare.

"Då bolaget inlett en klinisk studie på utopererad rektalcancervävnad och marknadsklimatet blivit mer gynnsamt för en notering, har styrelsen nu tillsammans med den finansiella rådgivaren, G&W Fondkommission, bedömt det lämpligt att ta nästa steg mot en marknadsnotering. Ytterligare information om en marknadsnotering kommer kommuniceras i ett pressmeddelande så snart styrelsen fastställt villkor och tidsplan."

Uppdatering: I mitten av maj 2022 fick NanoEcho delvis en ny styrelse. Daniel Johnsson har utsetts till ordförande och Ann-Christin Malmborg Hager till ledamot. Vidare omvaldes styrelsemötena teknologie doktor Johannes Swartling, civilekonom B-G Svensson och professor Tomas Jansson.

Uppdatering: Ägarstrukturen per den 30 juni 2022 har förändrats. MK Capital AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Masoud Khayyamis privata innehav i NanoEcho har placerats i MTT Capital AB. Enligt beslut på Cardeons bolagsstämma har Cardeon AB förvärvat dotterbolaget MTT Capital AB. Detta innebär att MTT Capital AB har tillkommit som en av de största tio ägarna i NanoEcho.

Dessutom har Seth Martin Fredrik Nilsson, Jonas Theodor Wingolf, och Torsten Roger Jensen tillkommit i listan över bolagets tio största ägare.

Uppdatering: I mitten av december 2022 meddelade NanoEcho att de har beslutat att se över kapitalstrukturen och bolaget har anlitat G&W Fondkommission som finansiell rådgivare inför en planerad företrädesemission under första kvartalet 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner