3 noteringar på börsen och 5 på MTF-listorna

8 företag som ska notera sina aktier är Instalco, Munters, Medicover, Bråviken Logistik, News 55, Bygga Bostäder, Enrad och Promore Pharma.

Instalco – En installationskoncern som utgörs av högt specialiserade enheter. Noteras på Nasdaq Stockholm den 11 maj. Företaget gör ingen nyemission utan i stället säljer ägare befintliga aktier, där sista dag för att delta i erbjudandet är 9 maj.

Munters – Erbjuder lösningar för luftbehandlingar och klimatkontroll. Bolaget har nu bekräftat att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm och förväntas gå i mål under maj.

Medicover – Vårdbolag med verksamhet i både Öst- och Västeuropa. Jonas af Jochnick berättade i augusti förra året att företaget ska noteras på börsen under 2017 och i tisdags kom ett pressmeddelande som sade att så är fallet och att den ska vara genomförd under innevarande kvartal. I samband med noteringen gör företaget en nyemission på 2 miljarder kronor.

Bråviken Logistik – Äger tre logistikfastigheter i Nyköping, Norrköping och Jönköping. Bolaget är strukturerat av och förvaltas av Pareto. I slutet av april 2017 meddelade Pareto i Sverige att de nyskapade bolaget Bråviken Logistik har köpt tre logistikfastigheter och att Pareto inför det har tagit in 545 Mkr till bolaget från investerare. Den 10 maj noteras företaget på First North. Ny uppgift, noteringen sker på Aktietorget.

News 55 – En plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro. Ska notera sig på MTF under 2017. Nästan så att man investerar bara för att Artur Ringart är medgrundare.

Bygga Bostäder – Bygger och säljer bostäder. Presenterar sig för investerare i slutet av maj hos Aktiespararna, vilket borde innebära att en notering står för dörren.

Enrad – Utvecklar, tillverkar och säljer samt installerar miljövänliga energilösningar inom fyra huvudsegment; butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar. En notering på någon av MTF-listorna ser ut att vara i planerna.

Promore Pharma – Bioteknikföretag som vi uppmärksammade att de ska presentera sig för investerare i mitten av maj har bekräftat att de ska notera sig under 2017.

Läs om fler noteringar:

Enersize sparar pengar åt sina kunder

VR-investerarkväll i Stockholm

Bråviken Logistik AB

Bråviken Logistik äger tre logistikfastigheter i Nyköping, Norrköping och Jönköping. Bolaget är strukturerat av och förvaltas av Pareto.