Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i CHR Bygga Bostäder Holding AB
CHR Bygga Bostäder Holding AB

CHR Bygga Bostäder Holding AB
Riddargatan 23
114 57 Stockholm

Hemsida:

www.byggabostader.se

Verksamhet:

Bygga Bostäder bygger och säljer bostadsrätter.

Ägare:

Bertil Rydevik knappt 39 %, Hadar Cars 13 %, David Ridemar 13 %, Nils-Arne Holmudden 13 %, Jonas Åkerman drygt 10 %, Övriga 12 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

2018 vore en möjlighet.

Värdering:

Övrigt:

Bygga Bostäder har inte kommunicerat någon noteringsplan men presenterar sig för småsparare hos Aktiespararna i slutet av maj 2017 vilket alltid innebär att bolaget ska noteras.

Uppdatering: I mitten av maj 2017 säger bolaget att de siktar på att notera sig.

Uppdatering: I slutet av november 2018 har CHR Bygga Bostäder tagit beslut om att upprätta kontrollbalansräkning för CHR Bygga Bostäder Holding AB och dotterbolaget CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB då det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vi betraktar noteringsplanen som inställd.

Uppdatering: Den 31 december 2018 meddelade företaget att de ingått ett "term sheet" för en rekapitalisering av bolaget. Det innefattar bland annat att 30 % av det nominella värdet på obligationerna, motsvarande 63 Mkr, konverteras till preferensaktier. Vidare ska en aktieägare i omgångar totalt tillföra 10 Mkr till ett pris per stamaktie på 4,25 kr.

Uppdatering: I början av januari 2019 meddelade Bygga Bostäder att deras VD Jonas Åkerman har sjukskrivits. Bertil Rydevik, styrelseledamot och tillika bolagets störste aktieägare, har tillfälligt utsetts till tillförordnad VD. Bertil Rydevik tar därmed över ledningsfunktionen under tiden för Jonas Åkermans sjukskrivning. Styrelsen bedömer att verksamheten inte kommer att påverkas av detta.

Uppdaterat: 2019-01-07

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss