Nyemission i

W5 Solutions AB

Ej tillgängligt

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljaren av ArcQor AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Apportemissionen avser en tilläggsköpeskilling.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

6 aktuella och kommande noteringar

6 företag som ska notera sina aktier är Bubbleroom, Sun4Energy, Nattaro Labs, Opter, BPC Instruments och W5 Solutions.