Nyemission i

Vultus AB

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:7. För varje befintlig aktie erhålls nio (9) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 77 procent, varav cirka 1,2 MSEK genom teckningsåtagnaden (motsvarande cirka 29 procent av emissionen) och 1,9 MSEK genom garantiåtaganden (motsvarande cirka 48 procent av emissionen).

Garantiersättning om 15 % i form av nya aktier kommer att betalas.

Uppdatering: Vultus företrädesemisison tecknades till 35 % inklusive teckningsförbindelser. Med garanter så tecknades emissinen till 83 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två IPO:s och en företrädesemission

Två företag som just nu gör IPO:s är Arctic Blue Beverages och Vultus, samtidigt som S2Medical gör en företrädesemission.