Nyemission i

Vultus AB

Ej tillgängligt

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till huvudägare, styrelse och ledning.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med emissionen har Vultus även ingått avtal med Tigrim Capital AB om en lånefacilitet om 1 Mkr. Lånet löper under 18 månader amorteringsfritt, Stibor 3M + 4 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två IPO:s och en företrädesemission

Två företag som just nu gör IPO:s är Arctic Blue Beverages och Vultus, samtidigt som S2Medical gör en företrädesemission.