Nyemission i

Vopy AB

Ej tillgängligt

Conax Group utvecklar programvaror inom bland annat open banking och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockkedja som klarar höga transaktionshastigheter. Vopy AB hette tidigare Conax Group AB. Organisationsnummer 559211-2600.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Den 24 maj 2024 gav Vopy en uppdatering om emissionen:

"Vopys pågående emission har hittills inbringat 3 702 000 kr där 2 000 000 kr var lägsta krav för emissionens genomförande.

Utöver kontanttillskottet om 3 702 000 kr, har bolagets största ägare Front Ventures AB sedan tidigare åtagit sig att kvitta sitt lån inkl ränta mot aktier i emissionen, totalt 3 562 500 kr. Därutöver har vi kommit överens med vissa leverantörer om kvittning av delar av deras fordran, totalt tillkommer genom dessa ytterligare 350 375 kr vilket samtidigt minskar bolagets leverantörsskulder.

Emissionen stänger måndag den 28 maj kl 19.00, av det totala emissionsbeloppet om 9 000 005 kr finns fortfarande 1 385 130 kr tillgängligt att teckna."

Uppdatering: Emissionen blev övertecknad och bolaget fick således in det sökta kapitalet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Vopy AB hittades