Nyemission i

Vestum AB

Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande) och SSE Opportunities Ltd, som tillsammans innehar cirka 7,3% av aktierna och rösterna i bolaget har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Dessa aktieägare har vidare, tillsammans med de externa investerarna Servisen Investment Management AB och Evermore Global Advisors, LLC, för kunds räkning, genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de aktier i företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att företrädesemissionen till fullo är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En kikare

Fyra bra aktier att köpa enligt Börsveckan

Börsveckan har analyserat och gett uppdateringar om nio olika företag och fyra av aktierna får köprekommendationer.