Nyemission i

Veg of Lund AB

Ej tillgängligt

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen, och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,2 procent av teckningsförbindelser och cirka 54,8 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 75 procent.

46 procent av 23,7 Mkr ska användas för att återbetala lån.

Uppdatering: Veg of Lunds företrädesemission tecknades till 45,54 % med företrädesrätt och 1,56 % utan. Garanter får teckna 27,87 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Veg of Lund – mjölkalternativ noteras på First North

Veg of Lund har tagit fram en ett nytt alternativ för den snabbt växande marknaden för mjölkalternativ. Gör nu en publik emission inför sin notering på First North.