Nyemission i

Värmlands Finans Sverige AB

Värmlands Finans är i huvudsak ett factoringbolag som bedriver verksamhet inom området administration och finansiering av fakturafordringar med huvudinriktning på fakturaköp. En ytterligare tjänst som bolaget erbjuder är kreditupplysningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:1, för A- respektive B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Observera, datum för teckningsperioden är inte satta än, korrekta datum kommer att publiceras när de har presenterats av företaget. Emissionen kommer att vara säkerställd till 100 % genom garantiåtaganden.

Uppdatering: Exakta datum för teckningsperioden är nu angivna. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 6 maj till 17 maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Stort polistillslag mot Värmlands Finans

Över 100 personer från Polis, Nationella Insatsstyrkan och en rad andra myndigheter gjorde idag husrannsakningar på 25 platser i Värmland i en insats mot företaget Värmlands Finans.

Vad är Värmlands Finans aktie värd?

Det stormar rejält kring företaget Värmlands Finans just nu. Diverse affärer och det nu tagna beslutet att avnotera aktien från Aktietorget och inte lista den på First North som planerat har lett till panikförsäljning. Gunnar Ek ser ett slaktvärde som är 290 % högre än fredagens stängningskurs.