Nyemission i

US Opportunities AB

Ej tillgängligt

Företagets målsättning är att bygga upp en portfölj bestående av tomter, bostäder och eventuellt bostadsprojekt i USA som bedöms ha en stor värdestegringspotential. Investeringar kommer huvudsakligen att göras i fastigheter som har fallit betydligt i värde. Bolaget avser finansiera investeringarna med hjälp av såväl eget som främmande kapital. Bolaget kan också äga delar av motsvarande fastighetsportföljer och -fonder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till US Opportunities AB hittades