US Opportunities AB

Företagets målsättning är att bygga upp en portfölj bestående av tomter, bostäder och eventuellt bostadsprojekt i USA som bedöms ha en stor värdestegringspotential. Investeringar kommer huvudsakligen att göras i fastigheter som har fallit betydligt i värde. Bolaget avser finansiera investeringarna med hjälp av såväl eget som främmande kapital. Bolaget kan också äga delar av motsvarande fastighetsportföljer och -fonder.
Onoterat
Fastighet
Lista: Onoterat
Bransch: Fastighet
Inga nyheter hittades

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner