Nyemission i

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Transferator AB hette tidigare DO Networks Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

1 befintlig aktie ger rätt att teckna 1 enhet 7 aktier och 2x7 teckningsoptioner). Företaget gör en sammanläggning innan emissionen där 20 aktier blir 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

1 enhet består av 7 nya aktier serie A, 7) teckningsoptioner av serie 2008 (lösenkurs 0,17 kr) och
7 teckningsoptioner av serie 2008/2009 (lösenkurs 0,19 kr).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transferator AB hittades