Nyemission i

TopRight Nordic AB

Ej tillgängligt

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 20 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent, varav cirka 54,06 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 11,08 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 14,86 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Csizmadi Holding AB, Börs Världen Nordic AB och Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag, tecknade 144 230, 14 423, respektive 43 270 units, motsvarande sammanlagt cirka 1,0 MSEK, i Företrädesemissionen genom kvittning av fordringar. TopRight tillförs därmed cirka 26,5 MSEK, varav cirka 25,5 MSEK kontant och cirka 1,0 MSEK genom kvittningar, före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Läskig situation

Skatteverket ansökte om att försätta TopRight i konkurs

Skatteverket ansökte den 24 november 2023 om att försätta TopRight Nordic i konkurs på grund av obetalda skatteskulder, det uppmärksammar journalisten Sven Nordenstam.