Skatteverket ansökte om att försätta TopRight i konkurs

Läskig situation

Skatteverket ansökte den 24 november 2023 om att försätta TopRight Nordic i konkurs på grund av obetalda skatteskulder, det uppmärksammar journalisten Sven Nordenstam.

Skatteverket ansökte den 24 november 2023 om att försätta TopRight Nordic i konkurs på grund av obetalda skatteskulder, en ansökan som dock senare drogs tillbaka. Det uppmärksammar journalisten Sven Nordenstam som även konstaterar att bolaget aldrig informerat marknaden om Skatteverkets konkursansökan.

Sven Nordenstam uppmärksammar även att Toprights huvudägare Taptum Finance AB har skulder hos Kronofogden på 2 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor är till Skatteverket. Det är alltid något läskigt när stora ägare är så pass pressade, för de kan tvingas att sälja stora mängder aktier, alternativt om det går illa så kan konkursförvaltare behöva sälja aktierna.

TopRight hade tänkt göra en företrädesemission på 6-10 miljoner kronor under första kvartalet, men meddelade för några dagar sedan att det inte längre behövs. Det är något svårt för en utomstående att hänga med i svängarna för bolaget köper, säljer och sätter företag i konkurs, så vilken verksamhet bolaget idag består av kräver ett visst arbete att förstå.

Ytterligare uppgifter

Sven Nordenstam publicerar ytterligare uppgifter som han fått tips om.

  • Topright Nordic blev av med sin F-skatt den 9 oktober 2023 pga bristande redovisning/betalning.
  • NGM, den marknadsplats där Topright är noterat, har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden avseende 46 563 kronor den 1 mars 2024.

Kombinationen av att det är väldigt stökigt i bolaget, att bolaget kommunicerar dåligt med marknaden och att man inte betalar sina räkningar från NGM ger en klar risk för avnotering.

TopRight Nordic AB

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.