Nyemission i

TopRight Nordic AB

Ej tillgängligt

TopRight erbjuder interaktiva, flexibla och energisnåla ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process anordnad av Mangold Fondkommission. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Topright inledde emissionen på ca 30 Mkr efter att marknaden stängt den 29 oktober 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 30 oktober.

Bolaget avser även att teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och tilldelas befintliga aktieägare.

Uppdatering: Topright fick in 30,3 Mkr till 6,80 kr per aktie. Emissionsrabatten per aktie motsvarande cirka 12 procent i förhållande till stängingskursen för Bolagets aktie den 29 oktober.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Läskig situation

Skatteverket ansökte om att försätta TopRight i konkurs

Skatteverket ansökte den 24 november 2023 om att försätta TopRight Nordic i konkurs på grund av obetalda skatteskulder, det uppmärksammar journalisten Sven Nordenstam.