Nyemission i

Ticket Travel Group AB

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och andra största privatresebyrån i Norge. Företaget har även med en affärsresebyrå i Oslo, Norge, Mr Travel i Finland samt via ticket.dk i Danmark.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Tickets två största aktieägare, Braganza AS och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia har förbundit sig att teckna sina andelar av emissionen, vilket motsvarar cirka 43,2 procent eller cirka 28,9 MSEK av nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ticket Travel Group AB hittades