Nyemission i

Tele2 AB

Tele2 är en operatör som erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:8. Varje befintlig A-aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt av en A-aktie och varje befintlig B-aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt av en B-aktie. Åtta (8) teckningsrätter av A-aktier eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieslag.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Tele2 håller bolagsstämma den 27 oktober 2016 för att besluta om denna nyemission. I skrivande stund är datum och pris inte kommunicerade.

Tele2:s största ägare, Kinnevik AB (publ), som innehar 30,34 procent av aktierna och 47,92 procent av rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Detta åtagande motsvarar ungefär 91 procent av antalet nya Tele2 A-aktier och ungefär 27 procent av antalet nya Tele2 B-aktier. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara måndagen den 31 oktober 2016.

Nordea Bank har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment).

Uppdatering: Faktiska datum och villkor inlagda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tele2 är den defensiva aktien med säker direktavkastning

Tele2 är veckans aktie i Dagens industri och det blir en köprekommendation till låg risk. Det är Richard Bråse som står för analysen.

Tio aktier som utgör en bra lågriskportfölj för 2023

Dagens industri har släppt sin lågriskportfölj med aktier för 2023. Tio bra aktier för dig som vill känna dig trygg i en turbulent marknad.

Fyra bra aktier med hög direktavkastning för 2022

SEB-bankens analytiker lyfter fram fyra bra aktier med hög direktavkastning för 2022. Banken har köprekommendation på alla.