Fyra bra aktier med hög direktavkastning för 2022

SEB-bankens analytiker lyfter fram fyra bra aktier med hög direktavkastning för 2022. Banken har köprekommendation på alla.

Tele2
Direktavkastning: 15 %

”Bolaget väntas framöver distribuera försäljningslikviden från avyttringen av sitt 25-procentiga ägande i T-Mobile Holland under 2022. Det gör att Tele 2 kommer högt upp sett till förväntad direktavkastning.”

Telia
Direktavkastning: 6 %

”Aktien har underpresterat kraftigt och vi förväntar oss att ledningen kommer att ta ett fast grepp om kostnaderna och realisera värden i Telias infrastrukturportfölj. Vi ser att sannolikheten är hög för att infraaffärer resulterar i extraordinär utdelning eller återköp.”

Nordea
Direktavkastning: 6,5 %

”Vår bedömning är att bankens starka balansräkning, och inga ytterligare begränsningar från höjda kapitalkrav, innebär att utdelningsandelen förväntas bli cirka 70 procent av nettovinsten under de kommande åren. Nordea är vår favorit inom sektorn, då vi tycker att de har ett bättre vinstmomentum med en bättre utveckling av kostnader och intäkter än övriga banker.”

Swedbank
Direktavkastning: 5,8 %

”Swedbank är den största banken i Sverige sett till marknadsandelar i privatkundssegmentet. Bolaget lämnade en överlag stark rapport för årets tredje kvartal och precis som för Nordea finns här goda möjligheter till hög utdelning i vår.”

 

Läs även: Köpläge i mardrömsaktien Munters som är vinnare på den expansiva batterimarknaden

Tele2 AB

Tele2 är en operatör som erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar.