Nyemission i

Taurus Energy AB

Ej tillgängligt

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden – patenterade mikrobiologiska processer – till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till SkinTeam Norge AS.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

SkinTeam ska noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv av Taurus Energy. Taurus Energy behöver pengar för att hålla sig flytande under processens gång.

Uppdatering: Det omvända förvärvet ställdes in av SkinTeam.

Uppdatering: Den 31 augusti 2023 meddelades att SkinTeam har betalat in 0,5 Mkr av emissionslikviden, dvs 0,5 Mkr saknas fortfarande.

Uppdatering: Den 22 januari 2024 meddelades att SkinTeam har betalat in den andra halvan av emissionslikviden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Gondolin som noteras via Taurus Energy ser riktigt stökigt ut

Den norska destinationsutvecklaren Gondolin noterar sig på Spotlight via ett omvänt förvärv av Taurus Energy-skalet. Det verkar vara ett företag som befinner sig i en stor ekonomisk storm.

Skinteam Norge noteras inte på Spotlight – Taurus Energy är tysta

Taurus Energys omvända förvärv av Skinteam Norge blir inte av, är nu bara ett tomt skal. Märkligt nog har det varken kommit ett pressmeddelande från bolaget eller någon reaktion från Spotlight Stock Market.