Nyemission i

Sweden Buyersclub AB

Ej tillgängligt

Sweden Buyersclub är en e-handelsplattform med återkommande medlemsintäkter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sweden Buyersclub har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 3,25 Mkr, motsvarande cirka 54 procent av företrädesemissionen (exklusive Utökningsoptionen), från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare.

Vid stort intresse kan emissionen utökas med 2 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Neutral rekommendation till noteringen av Sweden Buyersclub

E-handelsföretaget Sweden Buyersclub gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation.