Nyemission i

Svenska Nyttobostäder AB

Ej tillgängligt

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Apelsinhöjden Holding AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Svenska Nyttobostäder meddelade den 31 mars 2022 att teckning och tilldelning skett av 2 198 380 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 17 mars 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Svenska Nyttobostäder gör emissioner med 53 procents utspädning

Svenska Nyttobostäder meddelade ikväll att de ska göra två emissioner som ger en utspädning på 53 procent.

5 företag som ska noteras under hösten 2020

5 företag som ska noteras under hösten 2020 är Svenska Nyttobostäder, Annehem Fastigheter, Dancann Pharma, RightBridge Ventures och Conax Group. 4 av dem har kopplingar till noterade bolag.