Nyemission i

Svenska Aerogel Holding AB

Ej tillgängligt

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar material baserat på aerogel. Svenska Aerogel Holding AB hette tidigare Ramyen AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till anställda ledningspersoner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Emissionen genomfördes då styrelseledamöterna valde att ta ut delar av sitt arvode för styrelseuppdraget i form av aktier i bolaget i stället för endast kontant. Patrik Björn, som valdes till ny ordinarie styrelseledamot vid årsstämman, avstod från sin rätt att erhålla arvode för styrelseuppdraget samt från sin rätt att teckna aktier i den riktade emissionen. Detta innebär att det tecknades 3008128 aktier och att aktiekapitalet ökade med 150406,4 kronor. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 0,123 kronor per aktie."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Svenska Aerogel förbättrar befintliga produkter – vattenrening på sikt

Svenska Aerogel har en unik produkt i form av Quartzene. Kommersialiseringen sker i två steg, först i den industrialiserade världen där man ger sina kunders produkter nya egenskaper. Potentialen på sikt är exempelvis vattenrening.