Svenska Aerogel förbättrar befintliga produkter – vattenrening på sikt

Svenska Aerogel har en unik produkt i form av Quartzene. Kommersialiseringen sker i två steg, först i den industrialiserade världen där man ger sina kunders produkter nya egenskaper. Potentialen på sikt är exempelvis vattenrening.

Svenska Aerogel lanserar sig på marknaden i två steg. Det första steget är i den industrialiserade delen av världen där man förbättrar redan existerande produkter med nya egenskaper, exempelvis inom färg och ytskikt för termisk isolering.

Men vd Tor Einar Norbakk lyfter fram att man inte underskatta potentialen i nästa steg inom exempelvis vattenrening i mindre industrialiserade områden i världen. Svenska Aerogels Quartzene lämpar sig nämligen även för filtrering av vätska och gas.

Intervju med vd Tor Einar Norbakk

Tre orsaker att investera i Svenska Aerogel som vd lyfter fram är:

  1. Sitt tekniska know how, konceptuella lösningar och att de nu har god erfarenhet och insikt i hur de olika användningsområdena för Quartzene fungerar genom de mycket nära samarbeten de har med sina kunder och partners över längre tid.

  2. Deras produkt Quartzene är unik. Det framställs i sin renaste form av Kisel, vatten och energi och bidrar till en bättre verkningsgrad, materialeffektivitet och energitillgång i en nästan obegränsad mängd applikationer. Quartzene är ett material som hanterar många av de utmaningar som industrier står inför i sina ambitioner att nå de globala målen för en hållbar värld – Svenska Aerogel har bara skrapat på ytan.

  3. Den effektiva modulbaserade produktionstekniken som raskt kan skalas upp för att stödja tillväxt och som har en mycket moderat investeringsnivå för att ge snabb Return on investment.

 
Läs mer om Svenska Aerogels nyemission som pågår tom 3 april.

Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar material baserat på aerogel. Svenska Aerogel Holding AB hette tidigare Ramyen AB.