Nyemission i

Sun4Energy Group AB

Niutech är en företagsgrupp som gör elinstallationer, drar elkablar och fibernät. Installerar även solceller och batterier.. Niutech Group AB hette tidigare Sun4Energy Group AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sun4Energy noteras på NGM Nordic SME den 26 november 2021.

Sun4Energy har erhållit teckningsåtaganden om cirka 7,0 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Noteringsaktuella Sun4Energy växer snabbt inom solcellsanläggningar och elbilsladdare

Sun4Energy är en koncern som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare. Företaget noterar sig nu på NGM Nordic SME och vi har därför ställt några frågor till vd Mattias Leijon.