Nyemission i

Sotkamo Silver AB

Ej tillgängligt

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett konsortium bestående av nuvarande aktieägare har säkerställt 70 procent av emissionen genom lämnande av teckningsförbindelser och garantier.

Uppdatering: Avstämningsdag och teckningsperiod har ändrats. Tidigare 3 augusti respektive 8-26 augusti.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sotkamo Silvers ägare stoppar emissionerna – vad händer nu?

Sotkamo Silver ställer in båda emissionerna som skulle genomföras under januari då ägarna röstat ner dem. Vad händer nu i silverproducenten som saknar en stor huvudägare?