Sotkamo Silvers ägare stoppar emissionerna – vad händer nu?

Sotkamo Silver ställer in båda emissionerna som skulle genomföras under januari då ägarna röstat ner dem. Vad händer nu i silverproducenten som saknar en stor huvudägare?

Sotkamo Silver är ett gruvbolag som bryter silver i Finland och har sina aktier noterade på NGM Equity och Nasdaq Helsingfors. Bolaget skulle under januari 2023 göra en företrädesemission på 12 miljoner euro och en riktad emission på 2 miljoner euro. Pre-money-värderingen skulle vara 4 miljoner euro, 22 öre per aktie.

Denna morgon meddelade dock bolaget att utifrån mottagna poströstningsformulär kan bolaget dra slutsatsen att den extra bolagsstämman kommer att besluta mot båda de föreslagna nyemissionerna och att de därför inte kommer att genomföras.

“Den rådande allmänna konjunktur- och marknadssituationen har påverkat Bolagets verksamhet och lönsamhet under 2022. Kraftigt höjda priser på bränsle, energi, el och förbrukningsvaror och den samtidiga nedgången av metallpriserna har påverkat Bolagets verksamhet och produktion negativt. Den stora osäkerhet och volatilitet som är förknippad med dessa faktorer har lett till att Bolaget är tvunget att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa produktionens lönsamhet och kontinuiteten i verksamheten. Bolaget behöver därför förstärka sin finansiella ställning vilket kräver ytterligare rörelsekapital för att möta variationerna.

Sotkamo Silver kommer fortsätta att utvärdera alternativa valmöjligheter för att stärka sin finansiella ställning.”

Det stora frågan är vad som händer nu, bolaget behöver fortfarande nytt kapital. Tittar man på ägarlistan så ser man snabbt att det inte finns någon stor huvudägare. Den absolut största ägaren har omkring 6,5 procent av aktierna, sedan faller det snabbt och den näst största ägaren har 1,2 procent.


Läs även: Stor motgång för Swedish Stirling – emissionen i fara

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.