Nyemission i

Simris Group AB

Ej tillgängligt

Simris Alg tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger, som växtbaserat och miljömässigt hållbart premiumalternativ till fiskolja. Simris Group AB hette tidigare Simris Alg AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen, och två (2) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Simris Group gör en företrädesemission på 24,3 Mkr och en riktad emission på 26,6 Mkr.

Simris Groups styrelseledamöter, bestående utav Steven Schapera, Robert Quandt och Frank Puccio, har kommunicerat avsikter om att ingå teckningsförbindelser om totalt cirka 2,14 MSEK, motsvarande cirka 8,8 procent av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget ingått emissionsgarantiavtal med ett konsortium av investerare med ett intresse för antikroppskonjugat (ADC) bestående av Claremont Trust, med säte på Brittiska Jungfruöarna, Mountain High Trust, med säte på Brittiska Jungfruöarna, och Trevor Heneck, bosatt i Sydafrika, om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 31,2 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i att betalas i nya aktier på samma villkor som i Företrädesemissionen. Alla de externa investerarna har åtagit sig att erhålla sina garantiersättningar i aktier och inte kontant. För det fall dessa garanter inte erhåller full tilldelning i Företrädesemissionen kommer garanterna att teckna aktier i den Riktade Emissionen för motsvarande del som inte tilldelades garanterna.

Uppdatering: Simris Groups företrädesemission är nu säkerställd till 100 %. 8,8 % från åtaganden och 91,2 % från garantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Alger som odlas hos Simris

Simris stoppar algproduktionen – behöver kapital

Simris Group stoppar algproduktionen som behöver kapital för att startas upp igen. Fokuserar på Simris Biologics-verksamheten inom läkemedel.

Simris Alg, omega-3-marknadens Tesla

Simris Alg äger hela värdekedjan ”from farm to bottle”, från odling av mikroalger till färdiga omega-3-produkter till konsument. Simris Alg gör just nu en nyemission och vi har därför ställt några frågor till vd Fredrika Gullfot.

Intervju med algodlare i Almedalen

Politikerveckan i Almedalen är i full sving och som vanligt är även media och företag på plats. Breakit har även i år en scen där de intervjuar entreprenörer och tidigare idag blev Fredrika Gullfot, VD och grundare av Simris Alg, intervjuad.

Tuff start för Simris Alg-aktien på noteringsdagen

Det blev en tuff start för Simris Alg-aktien som började handlas på First North i fredags. Intervju med företagets grundare och VD Fredrika Gullfot direkt från börsgolvet.

Alger, life science, bilar, kaffemaskiner och läkare noteras

Simris Alg, Addlife, Nilsson Special Vehicles, Sjöstrand Coffee och Läkarresurs ska notera sina aktier. Medan den stora affären i Avito ändrar förutsättningarna för en börsnotering.

Simris Alg tar in 26,5 miljoner kronor i nyemission

Omega-3-bolaget Simris Alg stänger höstens riktade nyemission på rekordbeloppet 26,5 miljoner kronor. Pengarna skall användas för en utbyggnad av bolagets banbrytande algodling, samt rörelsekapital för nästkommande verksamhetsår. Flera nya större finansiärer passade på att gå in i bolaget, bland annat Förbundet Djurens Rätt.