Simris Alg, omega-3-marknadens Tesla

Simris Alg äger hela värdekedjan ”from farm to bottle”, från odling av mikroalger till färdiga omega-3-produkter till konsument. Simris Alg gör just nu en nyemission och vi har därför ställt några frågor till vd Fredrika Gullfot.

Vad gör Simris Alg?

Simris Alg odlar mikroalger för att ersätta kommersiellt viktiga produkter och råvaror som idag kommer från fisk och andra havslevande djur. Jag brukar säga att det vi gör ligger i gränslandet mellan bioteknik och modernt precisionsvattenbruk. Det är fortfarande rätt få algbolag som gått hela vägen från forskning till industriell skala, och Simris Alg är ett av de ledande bolagen inom utvecklingen.

Idag tillverkar vi omega-3 från mikroalger som veganskt premiumalternativ till fiskolja och krill. Omega-3-marknaden bidrar till utfiskning och hotar känsliga marina ekosystem. Samtidigt är haven förorenade med tungmetaller, PCB, PFAS och dioxiner, som anrikas i fisken och fiskoljan. Det ironiska i sammanhanget är att omega-3 inte ens kommer från själva fisken, utan från de mikroalger som är basen i havets näringskedja. Genom att odla dessa mikroalger och utvinna oljan direkt slipper vi gå omvägen via fisk, och får en helt vegansk produkt som är både renare och säkrare.

Vi äger hela värdekedjan ”from farm to bottle” d.v.s. från odling till färdig produkt. Produkterna säljs under vårt eget varumärke Simris® Algae Omega-3, både direkt till konsument genom e-handel och via återförsäljare. I avvaktan på EU-godkännande har vi börjat lansering i USA genom trendsättande återförsäljare såsom Goop. Vi har även distributionsavtal i Sydkorea, och i Sverige har vi avtal med bl.a. Åhléns och Apoteket.

Samtidigt är vi mycket mer än bara ett kosttillskottsbolag, och har nyligen börjat utveckla fler ämnen från våra alger som kan ersätta andra ohållbara ingredienser från marina djur. Precis som med omega-3 kommer flera av de ämnen man är ute efter ytterst från mikroalger. Med vår odlingsteknik kan vi komma åt dessa ämnen på ett mycket mer hållbart och resurseffektivt sätt.

Vad är fördelen med Simris Algs lösning?

Det finns annan teknik än vår för att tillverka omega-3 från alger. Då odlar man jästliknande alger i stora tankar på sockerlösning. Vi använder istället algernas naturliga fotosyntes, som fungerar genom att algerna omvandlar koldioxid till syre med hjälp av solljus. På så vis får vi även positiva klimateffekter. Vi använder bara naturliga algstammar, och inga genetiskt modifierade alger.

Hur ser marknaden ut?

Ser man på omega-3-marknaden i sin helhet brukar man säga att den är värd cirka 32 miljarder USD i konsumentled. 7,8 procent av vuxna befolkningen i USA tar regelbundet omega-3-tillskott. Vi riktar oss till en specifik nisch i gränslandet mellan hälsa, fitness och skönhet, som man ibland kallar prestige wellness. Här förväntar man sig en fördubbling av segmentet kosttillskott från 3,5 miljarder USD till 7 miljarder USD år 2024. Vi ser samma tendens i Sverige, där marknaden för kosttillskott inom just skönhet växte med hela 17 procent förra året, jämfört med 3 procent för kategorin i sin helhet. I USA, som är vår huvudmarknad, kan man jämföra oss med varumärken som till exempel Moon Juice, The Nue Co. och WelleCo, och som riktar sig till samma kunder som vi. Vi är dock rätt ensamma med just omega-3-produkter i den här nischen, och vill nu ta viktiga marknadsandelar genom att vara tidigt ute.

Vad har ni för mål på kort sikt?

På kort sikt är vårt fokus en lyckad lansering på USA-marknaden. Det innebär rätt positionering av varumärket, ökad kännedom om Simris och våra produkter, och såklart växande försäljning. Det uppnår vi genom fler återförsäljare och ökad e-handel, kreativa samarbeten med andra varumärken, men även genom att sätta ökad press på till exempel havsfrågan. USA är stort, och det är viktigt att synas och höras.  

Hur ser Simris Alg ut om fem år?

Om fem år ska vi ha nått liknande kultstatus som andra missionsdrivna varumärken från Sverige, såsom Oatly och Mini Rodini, för att på så vis sätta ny standard. Vi kommer att ha lanserat fler produkter, och finns naturligtvis även på fler marknader än USA. Vi har också börjat bygga ut anläggningen, för att möta den växande efterfrågan på våra produkter.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Simris Alg?

Kortsiktigt är vi nog en nagelbitare, men på lång sikt talar det mesta för oss. Om man är långsiktig investerare som gillar att bidra till utvecklingen tror jag Simris är helt rätt. Vi är omega-3-marknadens Tesla. Vi har en unik teknisk plattform och har fått de första kommersiella genombrotten för våra produkter. Det är dock ingen quick fix och vi befinner oss ännu i uppbyggnadsfas. Vi tror på att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet för våra aktieägare, i samklang med samhället, naturen och klimatet. Samhället befinner sig i en brytpunkt just nu på grund av klimatfrågan, och vi är ett av de första noterade veganbolagen. Här kan man alltså fortfarande vara med i tidigt skede. Sist men inte minst har aktieägare rabatt på våra produkter 🙂


Läs mer om Simris Algs nyemission

 

Simris Group AB

Simris Alg tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger, som växtbaserat och miljömässigt hållbart premiumalternativ till fiskolja. Simris Group AB hette tidigare Simris Alg AB.